"Hoitotukihakemuksenne on hylätty, koska avun tarpeen ei katsota olevan aikaa vievää -- eikä toimintakyvyn heikkenemisen voida osoittaa olevan sairauksistanne johtuvaa." (9.8.07)

"Kuntoutushakemuksenne on hylätty, koska sairautenne on niin vaikea, ettei kurssimuotoinen laitoskuntoutus ole sopivaa." (30.8.07)

"Päätöksestä ei voi valittaa."

"Teille on myönnetty työkyvyttömyyseläke toistaiseksi 1.7.07 lähtien."

"Työkyvyttömänä pidetään kansaneläkelain mukaan henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana."

"Hoitosuhde lopetetaan, mikäli sen ei katsota voivan sellaisenaan toimivan supportiivisena tukena tai mikäli sitä ei voida tehostaa."

Harkitsen vakavasti töihinpaluuta.

I'm sorry but this is only in Finnish this time. I'm just so depressed with my retiring situation. Just keep knitting!